Czy unieważnienie umowy kredytowej to jedyny sposób na zmniejszenie kosztów kredytu w CHF?

Unieważnienie kredytu to jeden ze sposobów na rozstrzygnięcie problemu walutowego, z którym od dłuższego czasu borykają się frankowicze. Rosnący kurs franka CHF wymusza na kredytobiorcach radykalne działania, a anulowanie umowy kredytowej ma być jednym ze sposobów na ochronę swoich interesów. Czy istnieje jednak mniej radykalna metoda na zmniejszenie kosztów kredytu?

Czy dzięki wyrokom TSUE można unieważnić każdą umowę?

Zmiany w orzecznictwie powodują, że kredytobiorcy mogą wywalczyć unieważnienie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Podstawą do unieważnienia umowy jest obecność niedozwolonych zapisów, tzw. klauzul abuzywnych, które były związane np. z ryzykiem walutowym. Przykładowo, waloryzacja kredytu, która nie była oparta na średnim kursie NBP, lecz na kursie bankowym, co mogło być niekorzystne dla klienta korzystającego z kredytu w frankach. Takie postanowienia w umowie są szkodliwe dla konsumenta i są nieuczciwe. Ich usunięcie skutkuje niemożnością wykonywania umowy. W związku z tym, sąd uznaje umowę za nieważną.

Skutkiem ustalenia nieważności zobowiązania jest anulowanie umowy kredytowej i zwrot wzajemnych świadczeń. Co za tym idzie, kredytobiorca zwraca bankowi kwotę wynikającą z tytułu umowy kredytowej, natomiast bank oddaje wszystkie raty opłacone przez frankowicza.

Inne sposoby na optymalizację kosztów kredytów

Unieważnienie umowy to tylko jedna z możliwości, które mają kredytobiorcy. Do mniej radykalnych działań należą negocjacje z bankiem, refinansowanie kredytu oraz zmiana typu oprocentowania. Negocjacje opierają się najczęściej na dyskusji o zmianie warunków kredytowych. Kredytobiorcy, którzy regularnie opłacają zobowiązania, mają większe szanse na poprawę warunków kredytowania lub zmniejszenie kwoty zobowiązania. Kredyt refinansowany oznacza natomiast przeniesienie zobowiązania do innego banku, który oferuje lepsze warunki kredytowania. To szczególnie polecane rozwiązanie w przypadku zobowiązań długoterminowych, takich jak kredyty hipoteczne. 

Do poprawy sytuacji kredytobiorcy może doprowadzić również zmiana oprocentowania kredytu. Zdecydowana większość zobowiązań opiera się na zmiennej stopie procentowej, przy czym może się okazać, że stała stopa procentowa okaże się korzystniejsza. 

Kurs franka kolejną opcją na zmniejszenie rat

Istotną rolę w wysokości rat kredytu w CHF odgrywa kurs franka, którego dynamiczne zmiany powodują wahania kwot miesięcznych należności. Warto więc skupić się na wymianie PLN na CHF po korzystnym kursie. Korzystnym, czyli jakim? Na stronie walutomat.pl możesz sprawdzić archiwalne notowania i porównać oferty użytkowników platformy, którzy chcą sprzedać franki. Walutomat oferuje również opcję alertów walutowych, co oznacza, że możesz ustawić powiadomienie, kiedy kurs franka osiągnie oczekiwaną przez Ciebie wartość. Nie musisz więc regularnie sprawdzać notowań.

Niektórzy frankowicze obierają strategię kupowania większych sum CHF w momencie, kiedy ma on niższy kurs. Jest to opcja warta zastanowienia, jednak jak każda decyzja związana z walutami, niesie za sobą ryzyko kursowe. Niemniej, wymiana walut po korzystnym kursie jest jedną z kilku opcji na obniżenie kosztów kredytu. Warto ją rozważyć, bo nawet jeśli na pierwszy rzut oka oszczędności wydają się niewielkie, to w ogólnym rozrachunku może uzbierać się spora suma zaoszczędzonych środków.

 

Materiał partnera